View Post

Cryfder a Gwytnwch / Strength and Resilience

In Ffitrwydd by Laura Karadog

  Cryfder a Gwytnwch / Strength and Resilience (English text below Welsh in each section) Yn y blog diwethaf, soniais fy mod yn mynd drwy gyfnod heriol o newid yn fy mywyd. Drwy’r cyfnod yma, yn ogystal â yoga a myfyrio, un peth sydd wir wedi helpu fy lles yw datblygu fy ffitrwydd, ac yn benodol, cryfder. Dwi dros 40 …