View Post

Crwydro Llwybrau’r Anadl

In Uncategorized @cy by Laura Karadog

  Crwydro Llwybrau’r Anadl Bob dydd, rydym yn anadlu i mewn ac allan heb feddwl eiliad am y peth. Mae anadlu yn weithred anymwybodol, ond mae un peth sydd yn gosod yr anadl arwahân i weithgareddau anymwybodol eraill y corff, sef ein gallu i ddewis ei reoli. Roedd yogis wedi darganfod hyn filoedd o flynyddoedd yn ôl, a’r wybodaeth yma …

View Post

Oriau man y bore

In Uncategorized @cy by Laura Karadog

  Oriau Man y Bore… Mae cyfeiriadau lu yn y testunnau yoga hanesyddol am bwer yr oriau man jysd cyn i’r haul godi. Yn ôl traddodiad, dyma’r amser gorau i ni fod yn ymarfer gan fwynhau llonyddwch a thawelwch cyntaf y dydd, cyn i’r adar ganu ac i’r byd ddechrau stwyrian. Ond gwn ei bod hi’n llawer haws dweud na …

View Post

Yoga Hydref – Caerfyrddin a Llangennech

In Uncategorized @cy by Laura Karadog

  Dosbarthiadau Mis Hydref Demat! Helo! Mae’n braf iawn bod yn ôl yng Nghymru ar ôl bron i flwyddyn yn Llydaw. Mae wedi bod yn arbennig cael amser i ddyfnhau fy ymarfer a datblygu syniadau a bydd manylion am wersi a chyrsiau newydd yn cael eu rhoi ar y wefan yn fuan. Yn y cyfamser, dyma gyhoeddi y byddwn yn …

View Post

Yoga a’r Chwyldro Tawel Mewnol

In Uncategorized @cy by Laura Karadog

  YOGA A’R CHWYLDRO TAWEL MEWNOL Un gair yr wyf wedi dod yn ymwybodol o’i glywed fwyfwy dros yr wythnosau diwethaf ydi radical. Er fod traddodiad gwleidyddol radical cryf i’w ganfod yn lled ddiweddar yn hanes Cymru, mae’n air sydd wedi mynd allan o ffasiwn yn rhyfeddol, a gellir dadlau, bron, yn tabŵ. Efallai bod y gair radical yn cael …

View Post

Diweddariad / Update

In Uncategorized @cy by admin

Rwyf ar hyn o bryd yn cael cyfnod i ffwrdd o ddysgu er mwyn dyfnhau fy ymarfer a chreu. Bydd gwybodaeth ynglyn a chyrsiau newydd i’w canfod ar y wefan hon o ddiwedd Haf 2019. Os hoffech gysylltu yn y cyfamser mae croeso i chi anfon ebost at yogalaura@hotmail.co.uk I am currently taking time away from teaching to deepen my practice …