Cylch Yoga Misol i Ferched

 

I bobl gyda pheth profiad mewn yoga (neu frwdfrydedd gwirioneddol i ddysgu) ac sydd yn awyddus i edrych yn ddyfnach i mewn i’r grefft hon o fyw. 

Fy mwriad drwy gynnal y cylch yw eich cefnogi i ddyfnhau eich ymarfer a’ch dealltwriaeth o yoga tu hwnt i’r hyn sydd yn bosibl mewn dosbarth wythnosol. O’r herwydd dim ond llefydd i nifer bach o ymarferwyr a gynnigir.

Byddwn yn cwrdd wyneb yn wyneb yn fisol am 6 mis (rhwng Tachwedd 2019 ac Ebrill 2020). Rhwng sesiynau, bydd canllawiau a chefnogaeth i chi ddatblygu a chynnal eich ymarfer personol o yoga. Byddwn hefyd yn cyfarfod dros y we unwaith bob mis i drafod unrhyw gwestiynau sydd yn codi o’ch ymarfer a’ch darllen. Yn ychwanegol i hyn, bydd gwahoddiad i bawb drefnu un sesiwn 1:1 gyda mi yn ystod ein cyfnod gyda’n gilydd (wyneb i wyneb ym Mhontyberem neu dros y we).

Bydd pob sesiwn yn gyfle i archwilio sut y gall yoga ein cynnal a’n maethu ar ba bynnag gam o fywyd yr ydym yn digwydd bod arni. Ac fel rhan o gylch o ferched eraill, bydd hon hefyd yn siwrna o gyd-ddarganfod a chefnogi ein gilydd.

Y prif themau y byddwn yn eu harchwilio fydd rhythmau dyddiol (egni i’r dydd a chwsg i’r nos); y cylch misol a’i effaith (y lleuad, hormonau); tymhorau bywyd fel sy’n berthnasol i aelodau’r cylch.

Dros ein 6 mis gyda’n gilydd, byddwn yn cyd-ddarganfod sut i addasu’n perthynas â’n hymarfer yoga er mwyn cynnal llif rhythmau bywyd. Byddwn yn  tynnu ar wahanol ganghennau o yoga gan gynnwys asana (symudiadau corfforol); pranayama (gweithio gyda’r anadl a llif egni yn y corff); myfyrio a thechnegau ymlacio dwfn. Byddwn hefyd yn canfod ysbrydoliaeth a gwybodaeth o lenyddiaeth draddodiadol ar athroniaeth ac ymarfer yoga, yn ogystal â llenyddiaeth ac ymchwil cyfredol.

Drwy ddyfnhau ein perthynas â yoga, down i ddysgu mwy amdanom ein hunain a haenau niferus ein bodolaeth. Ac o ddod i adnabod ein hunain yn well, gallwn hefyd ddod i ddeall mwy am ein lle yn y byd ynghyd â’r cyfraniad y gallwn ei wneud iddi.

Darperir awgrymiadau darllen a deunyddiau dysgu i’ch helpu i gael y mwyaf o’r sesiynau.

Lleoliad – Y Beudy, Pontyberem, Sir Gaerfyrddin

Amser – 9:30yb-1yp

Dyddiadau – Tachwedd 16eg; Rhagfyr 7fed; Ionawr 18fed; Chwefror 15fed; Mawrth 14eg; Ebrill 25ain (efallai y bydd rhai o’r dyddiadau’n newid yn ystod y flwyddyn ond bydd unrhyw newidiadau yn cael eu cyfathrebu’n glir a mor brydlon a phosibl). 

Pris – £295 / £250 gostyngiad *

*Mae’r pris yn cynnwys diod cynnes a byrbryd yn ystod pob sesiwn, ynghyd âg unrhyw daflenni gwaith a phob sesiwn ddysgu (wyneb yn wyneb, dros y we, 1 x sesiwn 1:1). Bydd hefyd cefnogaeth trwy ebost drwy gydol y cwrs. Os hoffech dalu mewn rhandaliadau gellir trefnu hynny.

Cysylltwch i drafod ag i archebu eich lle – yogalaura@hotmail.co.uk