Dosbarth 1:1

Dyma’r ffordd draddodiadol o ddysgu yoga, ac mae sesiynau 1:1 yn ffordd wych o ddatblygu ymarfer yoga sydd wedi ei deilwra i’ch anghenion unigryw chi. Mae dosbarthiadau grŵp yn cynnig nifer o fuddianau ond maent wrth reswm yn fwy cyffredinol – nid oes modd edrych mewn dyfnder ar anghenion pob unigolyn.

Mae fy nghleieintiaid 1:1 yn bobl a bob oed ac o gefndiroedd amrywiol:

Mae rhai yn chwilio am yoga i helpu gyda chyflyrrau iechyd penodol (e.e. problemau cefn, arthritis, fybromyalgia, hypermobility, straen, pryder, iselder, anhwylderau bwyta).
Rwyf hefyd yn gweithio gyda phobl hŷn sydd eisiau datblygu a chadw eu symudedd (mobility) er mwyn aros yn anibynol yn hirach.
Mae rhai yn yogis profiadol sydd eisiau dyfnhau a dwyshau eu hymarfer personol.
Bydd eraill yn dewis sesiynau 1:1 am nad ydynt yn hoffi’r syniad o fynychu dosbarth ac eisiau ymarfer adref yn unig.
Rwyf yn gweithio 1:1 gyda nifer o famau a chyplau beichiog sydd eisiau defnyddio yoga i baratoi ar gyfer genedigeth ac hefyd cyplau neu deuluoedd sydd eisiau ymarfer yoga gyda’i gilydd adref.
Yr hyn sydd yn wych am yoga yw y gall fod o fudd mewn mwy neu lai unrhyw sefyllfa oherwydd natur eang ac amrywiol y ddisgyblaeth. Gall yoga fod yn adferol a therapiwtig neu yn gryf a deinamig yn dibynnu ar anghenion y cleient. Gallwn hefyd ganolbwyntio ar un agwedd penodol o’r practis – e.e, sut i anadlu’n fwy effeithiol; sut i ymlacio neu sut i gychwyn myfyrio.

Bydd pob cleient 1:1 yn cael cynnig ymgynghoriad 30mun rhad ac am ddim cyn ymrwymo i unrhyw sesiynau.
Pris Sesiynau 1:1

£40 am sesiwn 1 awr ‘one off’ neu £35 os yn prynu bloc o fwy na 3 sesiwn. Bydd ffi ychwanegol i’w dalu os ydych yn byw mwy na 8 milltir o Bontyberem. Hefyd, os yw’r sesiwn ar gyfer mwy nag un person, bydd ffi bychan am bob person ychwanegol.

Pryd a Ble

Nid wyf yn cynnig sesiynau 1:1 ar hyn o bryd gan fy mod i ffwrdd am flwyddyn. Bydd y gwasanaeth yn ail-gychwyn yn Hydref 2019.

Cysylltwch am wybodaeth