Dosbarth 1:1

Dyma’r ffordd draddodiadol o ddysgu yoga, ac mae sesiynau 1:1 yn ffordd wych o ddatblygu ymarfer yoga sydd wedi ei deilwra i’ch anghenion unigryw chi. Mae dosbarthiadau grŵp yn cynnig nifer o fuddianau ond maent wrth reswm yn fwy cyffredinol – nid oes modd edrych mewn dyfnder ar anghenion pob unigolyn.

Bydd pob cleient 1:1 yn cael cynnig ymgynghoriad 30mun am ddim cyn ymrwymo i unrhyw sesiynau.

Pryd a Ble

Nid wyf yn cynnig sesiynau 1:1 ar hyn o bryd gan fy mod i ffwrdd am flwyddyn. Bydd y gwasanaeth yn ail-gychwyn yn Hydref 2019.

Cysylltwch am wybodaeth