HANFOD

Cwrs Hyfforddi Athrawon Yoga trwy’r Gymraeg

Os ydych chi wedi datblygu ymarfer rheolaidd o yoga, ac yn teimlo’n barod i fynd â’ch astudiaethau ymhellach, yna mae Hanfod yn gwrs proffesiynol 300 awr i hyfforddi athrawon yoga. Criw bach fydd ar y cwrs (uchafswm o 6), a thros gyfnod o ddwy flynedd byddwn yn eich cefnogi i ddyfnhau’ch ymarfer, ac i ddatblygu eich llais unigryw eich hun, fel athro yoga.

Mae Hanfod yn gwrs ble mae’r nifer o oriau cyswllt (270) yn uwch na’r arfer ar gyfer cwrs 300 awr, a maint y grŵp yn fach. Byddwch felly yn derbyn cefnogaeth glos yr athro drwy gydol y cwrs.

Wedi i chi gwblhau’r cwrs, byddwch yn derbyn tystysgrif fydd yn eich cymhwyso fel athro yoga wedi eich cofrestru gyda’r IYN (Y Rhwydwaith Yoga Annibynnol).

CYNNIG CYNNAR! Tan Mawrth 12fed.

Os anfonwch eich ffurflenni cais cyn Mawrth 12fed, mae gostyngiad o 15% oddi ar y pris llawn. Byddwch felly yn talu cyfanswm o £2230 am y cwrs cyfan. Mae modd talu am y cwrs mewn rhan-daliadau sydd yn siwtio’ch amgylchiadau chi. Cysylltwch â’r tiwtor i drafod hyn.

Mae llawlyfr llawn y cwrs ar gael ar gais, felly cysylltwch os oes ganddoch chi ddiddordeb mewn dysgu mwy – laurakaradog@gmail.com