Diweddariad / Update

In Uncategorized @cy by admin

Rwyf ar hyn o bryd yn cael cyfnod i ffwrdd o ddysgu er mwyn dyfnhau fy ymarfer a chreu.
Bydd gwybodaeth ynglyn a chyrsiau newydd i’w canfod ar y wefan hon o ddiwedd Haf 2019.
Os hoffech gysylltu yn y cyfamser mae croeso i chi anfon ebost at yogalaura@hotmail.co.uk

I am currently taking time away from teaching to deepen my practice and create
Information about future courses and offerings will be available on this website towards the end of summer, 2019.
Should you wish to contact me in the meantime, please email yogalaura@hotmail.co.uk