Yoga Hydref – Caerfyrddin a Llangennech

In Uncategorized @cy by Laura Karadog

 

Dosbarthiadau Mis Hydref

Demat! Helo! Mae’n braf iawn bod yn ôl yng Nghymru ar ôl bron i flwyddyn yn Llydaw. Mae wedi bod yn arbennig cael amser i ddyfnhau fy ymarfer a datblygu syniadau a bydd manylion am wersi a chyrsiau newydd yn cael eu rhoi ar y wefan yn fuan. Yn y cyfamser, dyma gyhoeddi y byddwn yn ail-gychwyn sesiynau yoga trwy’r Gymraeg yng Nghaerfyrddin ar Hydref 1af. Byddwn yn cwrdd ar foreau Mawrth rhwng 9:45 ac 11yb. Mae croeso mawr i ddechreuwyr ac i bobl gyda mwy o brofiad. Mae manylion cofrestru ar y poster isod ond plis cysylltwch os oes ganddoch gwestiynau – yogalaura@hotmail.co.uk .

Mae’r dosbarth Yoga Tyner hefyd yn ail-gychwyn yn Neuadd Llangennech ar foreau Iau am 10yb. Dosbarth sydd yn defnyddio cadeiriau yw hwn felly mae’n berffaith ar gyfer pobl hyn sydd efallai yn llai hyderus yn gorfforol neu sydd ddim o reidrwydd eisiau bod yn codi i fyny ac i lawr o’r llawr trwy’r amser! Mae’r dosbarth yma fwy neu lai yn llawn, ond plis cysylltwch os oes ganddoch chi ddiddordeb ac fe driwn ein gorau i’ch helpu. Diolch i’r criw hyfryd sydd yn mynychu, mae’n un o fy hoff ddosbarthiadau i’w ddysgu.

Byddaf yn diweddaru’r blog a’r wefan wrth i ddosbarthiadau a chyrsiau newydd gael eu cyhoeddi.

Tan hynny, byddwch yn garedig gyda chi’ch hun a’r bobl o’ch cwmpas.

Cariad,

Laura